เห็ดหลินจือ  ได้ถูกจัดให้เป็นสมุนไพรในอันดับต้นๆ  ที่ได้รับความสนใจจากนักวิทยาศาสตร์หลายประเทศ ทำการวิจัย ตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมี ทางชีวภาพ และเภสัชวิทยาสมัยใหม่ พบว่าภายในเห็ดหลินจือ มีกลุ่มสารที่สำคัญหลายชนิดและในกลุ่มสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยด้วยโรคระบบภูมิคุ้มกับบกพร่อง พบว่ามีกลุ่มสารสำคัญ 2 ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ติดเชื้อ HIV ได้แก่

 
  1.กลุ่มสารไตรเทอร์ปินนอยด์ (Triterpenoids )
 
  2.กลุ่มสารโพลิแซ็กคาไรด์  (Polysaccharides)
 

       โดยกลุ่มสารทั้ง 2 ชนิด จะให้ประโยชน์ผู้ติดเชื้อ HIV แตกต่างกันไปคือ

 
 
 
 

       1. กลุ่มสารไตรเตอร์ปินนอยด์  (Triterpenoids )  จะมีสารสำคัญทางยา ที่แสดงฤทธิ์ต่อต้านเชื้อไวรัส HIV   โดยจะไปแสดงฤทธิ์ยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อไวรัส HIV ในขั้นตอนของเอนไซม์โปรติเอส  ได้แก่สาร beta ganoderic acid , lucidumol B,  ganodermanondiol ,ganodermanontriol , และ ganolucidic  acid A   และยังพบอีกว่า  การที่จะได้สารกลุ่มนี้ออกมาเพื่อใช้ประโยชน์ทางยา  การสกัดต้องใช้เอทานอลเป็นตัวทำละลายเท่านั้น  เนื่องจากสารกลุ่มนี้ไม่ละลายในน้ำ

 

       นอกจากจะแสดงฤทธิ์ต่อต้านเชื้อ HIV ได้แล้วปัจจุบันยังพบว่า  ได้มีการจดสิทธิบัตรสารไทรเตอร์ปินนอยด์แฟรกชั่นของเห็ดหลินจือ  ทำเป็นยารักษาโรคความดันโลหิตสูง โดยมีข้อบ่งชี้ใช้เป็นยาลดความดันโลหิต

 

       และยังมีการจดสิทธิบัตรสารกาโนโดสเตอโรน(Ganodosterone) ที่อยู่ในกลุ่มของไตรเทอร์ปินอยด์ โดยทำเป็นยาเม็ด  5 mg.มีข้อบ่งชี้ใช้กระตุ้นการทำงานของตับ ( Liver function stimulant ) เนื่องจากเป็นสารที่ มีฤทธิ์ในการลดสารที่เป็นพิษต่อตับ ในประเทศเกาหลีใช้ เป็นยาบำรุงตับโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่เป็นโรคตับแข็ง  ตับอักเสบ  และใช้บำรุงตับในพวกที่ชอบดื่มสุรา  

 

       สำหรับกลุ่มสารไตรเตอร์ปินนอยด์ (Triterpenoids ) ของเห็ดหลินจือพอจะสรุปได้ว่ามีสรรพคุณรักษาโรคได้หลายชนิด เช่น      

 
 • ต่อต้านเชื้อไวรัส  HIV 

 
 • โรคความดันโลหิตสูง
 
 • โรคไขมันในเส้นเลือดสูง
 
 • ปกป้องตับ  ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งในตับ
 
 • และช่วยต่อต้านสารที่มีพิษต่อตับ
 
 • โรคภูมิแพ้ 
 

       2. กลุ่มสารโพลิแซ็กคาไรด์  (Polysaccharides) จะมีสารสำคัญทางยา ที่แสดงฤทธิ์ต่อต้านเชื้อไวรัส HIV  โดยการเพิ่มภูมิคุ้มกัน ( Cd4  ) ให้สูงขึ้น เป็นการต่อต้านไวรัส ด้วยระบบภูมิคุ้มกัน

 

          สำหรับสารที่มีสรรพคุณทางยาที่อยู่ในกลุ่มของโพลิแซ็กคาไรด์ คือ กาโนเดอแรนส์ ( Ganoderans A, B, C )  และสารเบต้าดีกลูแคน (  Beta -D- Glucan ) ช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาว ชนิด บี-เซลล์ (B-cells) และทีเซลล์ ( T-cells ) สารกลุ่มนี้สามารถใช้น้ำเป็นตัวทำละลายสกัดเอาสารออกมาได้โดยการต้มด้วยน้ำร้อน

 

       สำหรับกลุ่มกลุ่มสารโพลิแซ็กคาไรด์  (Polysaccharides) ของเห็ดหลินจือ พอจะสรุปได้ว่ามีสรรพคุณรักษาโรคได้หลายชนิด เช่น             

 
 • มีฤทธิ์ต้านมะเร็ง

 
 • ช่วยเพิ่มแรงบีบตัวของ กล้ามเนื้อหัวใจ
 
 • เพิ่มภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย
 
 • ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด
 
 • ต่อต้านสารแพ้
 
 • ต่อต้านเชื้อไวรัส เริม  งูสวัด  และเชื้อ HIV
 
 • ลดภาวะแทรกซ้อนจากการใช้เคมีบำบัดและรังสีบำบัดในผู้ป่วยโรคมะเร็ง
 
 • ฟื้นฟูไตเสื่อม ไตวายเรื้อรัง ไข่ขาวรั่ว
 
         และถ้าสกัดเอาสารทั้ง 2 ชนิดนี้ มาร่วมอยู่ในแคปซูลเดียวกัน ย่อมให้ประโยชน์แก่ผู้ติดเชื้อ HIV ได้อย่างครบถ้วน  ส่งเสริมให้สุขภาพของผู้ติดเชื้อ HIV ปกป้องโรคต่างที่อาจแทรกซ้อนเข้ามา ช่วยให้ผู้ติดเชื้อมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

         ปัจจุบันยาเห็ดหลินจือที่ได้รับการพัฒนาสกัดเอาสารทั้ง 2 ชนิดนี้ รวมอยู่ในแคปซูลเดียวกันสามารถทำได้สำเร็จแล้ว คือยาเห็ดหลินจือสกัด GP2  

         โดยการรับรองจากสถาบัน  Quality Herbal Product ProjectFaculty of pharmacy Mahidol University เป็นผู้ตรวจสอบกลุ่มสารไตรเตอร์ปินนอยด์  (Triterpenoids ) 

         

คลิกอ่านข้อมูล

 

ยาเห็ดหลินจือสกัด Gp 2   มีความหมายดังนี้

 
  G หมายถึง สารกาโนเดอริค

 

หมายถึง สารโพลิแซ็กคาไรด์

 

หมายถึง มีสาร 2 ชนิดอยู่ในแคปซูลเดียวกัน
 

สำหรับขนาดและวิธีใช้

ารใช้ยาสกัดที่ได้มาตรฐานใน  1  แคปซูล  ใน1 แคปซูลควรมีสารสกัดได้มาจากวัตถุดิบที่เป็นเห็ดแห้ง  1  กรัม  ทั้งนี้เพื่อให้สะดวกในการคำนวณใช้ ดังนี้

 
1. บำรุงร่างกาย ครั้งละ 1-2  แคปซูล  วันละ 3 เวลา  ก่อนอาหาร
 
2. ป่วยเล็กน้อย  ครั้งละ    3  แคปซูล  วันละ 3 เวลา  ก่อนอาหาร
 
2. ป่วยมาก        ครั้งละ    5  แคปซูล  วันละ 3 เวลา  ก่อนอาหาร
 
กรณีป่วยหนัก เช่นเป็นโรคมะเร็ง   พบว่าผู้ป่วยปรับขนาดการกินมากกว่าที่กำหนดโดยไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใด
 
ข้อมูลอ้างอิง
 

www.lingzhibook.com

 
 

 

ติดต่อเรา

 

ขอคำปรึกษา 081-928-1050