ยาที่ใช้สนับสนุนโดย บริษัท ยาบุญมีสมุนไพร จำกัด

 

สูตร A

 
 

1.
2.
3.
4.

ยา เห็ดหลินจือสกัด 
ยาลูกใต้ใบและฟ้าทะลายโจรสกัด
ยาขมิ้นชันสกัด  
ยามะระขี้นกสกัด   

5
3
3
2

แคปซูล
แคปซูล
แคปซูล
แคปซูล

3
3
3
2

เวลา 
เวลา 
เวลา 
เวลา 

ก่อนอาหาร
ก่อนอาหาร
หลังอาหาร
หลังอาหาร
             
  สูตร B
             

1.
2.
3.
4
.

ยา เห็ดหลินจือสกัด 
ยาลูกใต้ใบและฟ้าทะลายโจรสกัด
ยาขมิ้นชันสกัด  
ยามะระขี้นกสกัด

2
2
2
2

แคปซูล
แคปซูล
แคปซูล
แคปซูล

3
3
3
2

เวลา 
เวลา 
เวลา 
เวลา 

ก่อนอาหาร
ก่อนอาหาร
หลังอาหาร
หลังอาหาร
 
     

 
 

สูตร A
สูตร B

จำนวน
จำนวน

9
24

ราย
ราย

ดีขึ้น
ดีขึ้น

8
12

ราย
ราย

(88.8%)
(50 %)

ลดลง
ลดลง

1
12

ราย
ราย

(11.2% )
(50 % )

 
 

 ข้อคิดเห็น   การศึกษาในครั้งต่อไปโครงการที่ 2 จะใช้เฉพาะยาสูตร A เพียงสูตรเดียวเท่านั้น

 

 กลุ่มที่ 1 ( CD4>200 )

 
 

ลำดับ

รหัสคนไข้

วันที่รับยา

สูตรยา

ผลการตรวจร่างกาย

หมายเหตุ

วันที่

ครั้งที่

CD4

VL

KS

1

236/2 11/1/43 A 11/1/43
7/4/43
1
2
232
337
-
-
A 100%
A 100%
CD4 เพิ่ม   KS คงที่
2 1609/6 18/3/43 A 18/2/43
16/6/43
1
2
245
446
-
-
A 100%
A 100%
CD4 เพิ่ม   KS คงที่
3 1616/17 24/3/43 A 22/3/43
21/8/43
1
2
379
768
-
-
A 100%
A 100%
CD4 เพิ่ม   KS คงที่
4 523/57 4/3/43 A 16/2/43
17/5/43
1
2
265
384
-
-
A 100%
A 100%
CD4 เพิ่ม   KS คงที่
5 1609/6 22/11/42 B 29/10/42
18/2/43
1
2
316
245
-
-
A 100%
A 100%
CD4 ลด      KS คงที่
6 1606/16 1/12/42 B 19/11/42
25/2/43
1
2
223
175
-
-
A 100%
A 100%
CD4 ลด      KS คงที่
7 1616/17 6/12/42 B 13/12/42
22/3/43
1
2
648
379
-
-
A 100%
A 100%
CD4 ลด      KS คงที่
8 62/44 17/1/43 B 18/1/43
24/4/43
8/8/43
1
2
3
203
348
222
-
143,496
-
A 100%
A 100%
A 100%
CD4 เพิ่ม   KS คงที่
CD4 ลด     KS คงที่
9 170/48 26/1/43 B 19/1/43
9/5/43
1
2
272
<50
-
-
A 100%
A 100%
CD4 ลด      KS คงที่
10 806/58 17/2/43 B 2/2/43
23/5/43
1
2
524
507
-
-
A 100%
A 100%
CD4 ลด      KS คงที่
11 788/59 17/2/43 B 22/2/43
23/5/43
1
2
442
477
-
-
A 100%
A 100%
CD4 เพิ่ม   KS คงที่
12 726/61 11/2/43 B 23/2/43
10/5/43
1
2
616
565
-
-
A 100%
A 100%
CD4 ลด      KS คงที่
13 655/81 17/4/43 B 10/4/43
10/7/43
1
2
296
655
-
-
A 100%
A 100%
CD4 เพิ่ม   KS คงที่
14 724/83 21/4/43 B 8/4/43
23/7/43
1
2
795
902
-
-
A 100%
A 100%
CD4 เพิ่ม   KS คงที่
 
 

 

[ Home ] [ บทนำ ] [ ยาต้านเอดส์]ถาม-ตอบ ปัญหาเอดส์ ]  3 ขั้นตอนยับยั้งเอดส์ ] [ สารบัญ ] [ สั่งซื้อสมุนไพร ]