ความรู้ทั่วไป

 1. โรคเอดส์คือโรคอะไร

 2. เชื้อไวรัสเอดส์เข้าไปทำลายระบบภูมิคุ้มกันอย่างไร

 3. เชื้อไวรัสเอดส์แตกต่างจากไวรัสอื่น ๆ อย่างไร

ระบาดวิทยา

 1. ทำไมจึงมีการระบาดรวดเร็วมากไปทั่วโลก

 2. ใครบ้างที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง (Risk groups) ต่อการติดโรคเอดส์

 3. ใคร ๆ ก็มีโอกาสติดเชื้อเอดส์ทุกคนใช่หรือไม่

การติดต่อ

 1. ชื้อเอดส์ติดต่อกันได้กี่ทาง

 2. ปริมาณของไวรัสจะอยู่ในส่วนไหนของร่างกายมากที่สุด

 3. การติดต่อทางใดเป็นสาเหตุของการแพร่เชื้อมากที่สุด

 4. น้ำลายติดต่อได้หรือไม่

 5. ยุงเป็นตัวแพร่เชื้อเอดส์ได้หรือไม่

อาการของโรค

 1. โรคเอดส์มีกี่ระยะ และในแต่ละระยะมีอาการอย่างไร

 2. เมื่อปรากฏอาการของโรคเอดส์แล้ว จะกลับไปสู่ระยะที่ 1 ไม่มีอาการได้หรือไม่

 3. คนที่ติดเอดส์ต้องกลาย เป็นเอดส์ ทุกคนหรือไม่

การรักษา

 1. โรคเอดส์สามารถรักษาได้หรือไม่

 2. ยาที่ใช้รักษาและควบคุมโรคเอดส์มีกี่ประเภท

 3. การควบคุมโรคต้องใช้ยาอะไรบ้าง

 4. ยาต้านเชื้อไวรัส HIV มีกี่ชนิด

 5. สมุนไพรช่วยผู้ติดเอดส์ได้อย่างไร

 6. ยาแผนปัจจุบันกับยาสมุนไพร ควรเลือกใช้อย่างไหน

 7. ทำไมผู้ติดเชื้อเอดส์ต้องกินยา และถ้าไม่กินยาได้หรือไม่

 8. ผู้ติดเชื้อเอดส์ต้องกินยาไปตลอดชีวิตใช้หรือไม่

 9. ในอนาคตจะมียาสามารถรักษาให้หายขาดได้หรือไม่

การใช้ชิวิตร่วม

 1. ผู้ที่ติดเอดส์สามารถคบหาสมาคมกับเพื่อน และใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวได้หรือไม่

 2. เมื่อร่างกายเปรอะเปื้อนเลือด น้ำเหลือง อาเจียน ปัสสาวะ สิ่งขับถ่ายอื่น ๆ ของผู้ติดเอดส์ควรทำอย่างไร

 3. ผู้ที่ติดเอดส์สามารถใช้ ห้องน้ำ, ห้องส้วม ร่วมกับผู้อื่นได้หรือไม่

 4. ผู้ที่ติดเอดส์สามารใช้ ถ้วยชาม, จาน, แก้วน้ำ ร่วมกับผู้อื่นได้หรือไม่

 5. ผู้ที่ติดเอดส์สามารถใช้ แปรงสีฟัน, มีดโกน, มีดโกนไฟฟ้า, กรรไกรตัดเล็บ, ของมีคมร่วมกับคนอื่นได้หรือไม่

 6. ผู้ที่ติดเอดส์เวลา ไอ หรือ จาม ควรทำอย่างไร

 7. ผู้ที่ติดเอดส์ที่เป็นสตรี และมีครอบครัวจะมีบุตรได้หรือไม่

 8. ผู้ที่ติดเอดส์จะไปเยี่ยมเยือนหรือเข้าใกล้ผู้ป่วยโรคอื่นได้หรือไม่

 9. ผู้ที่ติดเอดส์จะเลี้ยงสัตว์และดูแลสัตว์ได้หรือไม่

 10. ผู้ที่ติดเอดส์ที่ติดยาเสพติด ควรทำอย่างไร

 11. ผู้ที่ติดเอดส์จะปฏิบัติตัวประจำวันอย่างไร

 12. การใช้เสื้อผ้า, ผ้าห่ม, ผ้าปูที่นอน ร่วมกับผู้ติดเชื้อเอดส์ได้หรือไม่

 13. กรณีมีการเปรอะเปื้อนน้ำหลั่งต่าง ๆ ตามที่ต่าง ๆ ควรทำอย่างไร

 14. การสังคมกับผู้ติดเอดส์มีข้อห้ามอะไรบ้าง

 15. ถ้าต้องการมีเพศสัมพันธ์ควรทำอย่างไร

 

[ Home ] [ บทนำ ] [ ยาต้านเอดส์]ถาม-ตอบ ปัญหาเอดส์ ]  3 ขั้นตอนยับยั้งเอดส์ ] [ สารบัญ ] [ สั่งซื้อสมุนไพร ]