1. ผู้ที่ติดเอดส์สามารถคบหาสมาคมกับเพื่อนและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับครอบครัวได้หรือไม่?

 
   สามารถทำได้ การพูดคุย การแตะเนื้อต้องตัวตามปกติ ไม่ทำให้ผู้อื่นติดเอดส์ได้เลย

2. เมื่อร่างกายเปรอะเปื้อนเลือด น้ำเหลือง อาเจียน ปัสสาวะ สิ่งขับถ่ายอื่น ๆ ของผู้ติดเอดส์ควรทำอย่างไร ?

    ในกรณีที่ถูกเลือด ถ้าตัวเราไม่มีบาดแผลก็ไม่น่าจะมีอันตรายอะไร แต่ควรรีบทำความสะอาดร่างกายให้เร็วที่สุด และในส่วนของน้ำคัดหลั่งอื่นๆ ก็เช่นกัน

3. ผู้ที่ติดเอดส์สามารถใช้ห้องน้ำห้องส้วมร่วมกับผู้อื่นได้หรือไม่ ?

    สามารถใช้ได้แต่อย่าให้สิ่งขับถ่ายเช่น อุจจาระ ปัสสาวะ เสมหะ อาเจียน เปรอะเปื้อนพื้นโถส้วม อ่างล้างมือ ควรล้างทำความ สะอาดด้วยผงซักฟอก, น้ำยาล้างห้องน้ำทุกวัน

4. ผู้ที่ติดเอดส์สามารถใช้ถ้วยชาม, จาน, แก้วน้ำ, ร่วมกับผู้อื่นได้หรือไม่ ?

    สามารถทำได้ แต่ต้องล้างให้สะอาด หรือ ลวกด้วยน้ำร้อน แล้วทิ้งไว้จนแห้งก่อนนำไปใช้ต่อไป ถ้าแยกใช้ส่วนตัวได้เป็นการดี แต่เราต้องอธิบายให้เขาเข้าใจด้วยว่าการกระทำดังกล่าวเป็นผลดีต่อทุกฝ่าย โดยเฉพาะตัวเขาเองเนื้องจากมีภูมิต้านทานน้อย เขาอาจได้รับเชื้อโรค เช่นไข้หวัดจากเราก็ได ้และง่ายมากกว่าเราจะไปรับเชื้อโรคจากเขา ตรงจุดนี้ควรอธิบายให้ดี ถ้าไม่เช่นนั้นเขาอาจเข้าใจผิดว่าเราไปรังเกียจเขา

5. ผู้ที่ติดเอดส์สามารถใช้แปรงสีฟัน มีดโกน มีดโกนไฟฟ้า กรรไกรตัดเลของมีคมร่วมกับคนอื่นได้หรือไม่ ?

   ไม่ได้ ควรมีของใช้เหล่านั้นเป็นของส่วนตัวเป็นการดีที่สุด

6. ผู้ที่ติดเอดส์เวลา ไอ หรือ จาม ควรทำอย่างไร ?

     ควรใช้กระดาษ หรือ ผ้าเช็ดหน้าปิดปาก ปิดจมูกทุกครั้ง

7. ผู้ที่ติดเอดส์ที่เป็นสตรีและมีครอบครัวจะมีบุตรได้หรือไม่ ?

    ถ้าต้องการจริงๆควรใช้วิธีการผ่าออก แต่ไม่ควรจะมีบุตรเพราะบุตรมีโอกาสติดเชื้อจากมารดา 

8. ผู้ที่ติดเชื้อเอดส์จะไปเยี่ยมเยียนหรือเข้าใกล้ผู้ป่วยโรคอื่น ๆ ได้หรือไม่ ?

ไม่ควรทำถ้าสามารถหลีกเลี่ยงได้ เพราะผู้ติดเชื้อเอดส์จะมีโอกาสรับเชื้อโรคต่าง ๆ ได้ง่าย

9. ผู้ที่ติดเอดส์จะเลี้ยงสัตว์และดูแลสัตว์ได้หรือไม่ ?

    ไม่ควรเลี้ยงเพราะสัตว์เลี้ยงอาจจะเป็นพาหนะนำโรคมาได้ง่าย

10. ผู้ที่ติดเอดส์ที่ติดยาเสพติด ควรทำอย่างไร ?

      ควรจะเลิก ห้ามใช้เข็มและกระบอกฉีดยาร่วมกันโดยเด็ดขาด

11. ผู้ที่ติดเอดส์จะปฏิบัติตัวประจำวันอย่างไร ?

                    
รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง

  1. ทานอาหารที่เป็นประโยชน์

  2. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

  3. ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ

  4. ฝึกจิตและสมาธิให้เข้มแข็ง

  5. ควรมีแพทย์ผู้ดูแลรักษาโดยใกล้ชิด

  6. หาที่ปรึกษาที่มีความรู้จริงคอยให้คำแนะนำต่าง ๆ ได้

12. การใช้เสื้อผ้า, ผ้าห่ม, ผ้าปูที่นอนร่วมกับผู้ติดเชื้อเอดส์ได้หรือไม่ ?

      ไม่ควรใช้เสื้อผ้าร่วมกัน แต่สามารถนำเสื้อผ้ามาซักร่วมกับเสื้อผ้าคนอื่นได้ไม่จำเป็นต้องแยกซัก สำหรับเสื้อผ้าหรือผ้า ปูที่เปรอะเปื้อนน้ำหลั่งต่าง ๆ ควรแยกซักต่างหาก และควรสวมถุงมือเวลาจับต้อง ควรนำมาแช่ในน้ำยาฆ่าเชื้อเสียก่อน ประมาณ 30 นาที แล้วนำมาซักปกติ

13. กรณีที่มีการเปรอะเปื้อนน้ำหลั่งต่าง ๆ ตามที่ต่าง ๆ ควรทำอย่างไร ?

      ก่อนอื่นต้องสวมถุงมือแล้วใช้ผ้าหรือกระดาษเช็ดบริเวณนั้น แล้วนำผ้าหรือกระดาษไปทำลายจากนั้นเช็ดบริเวณนั้น ด้วยน้ำร้อนและสบู่ น้ำยาเช็ดพื้น อาจจะเช็ดซ้ำด้วยน้ำยาฆ่าเชื้ออีกครั้ง แล้วทิ้งไว้ให้แห้ง

14. การสังคมกับผู้ติดเชื้อเอดส์มีข้อห้ามอะไรบ้าง ?

      ไม่มีข้อห้ามใด ๆ ในการสังสรรค์คบหาสมาคมกันตามปกติกับผู้ติดเอดส์ ไม่ควรแสดงอาการรังเกียจหรือเสียมารยาทกับผู้ป่วยเช่นเดียวกับคนทั่วไป เพราะอาจทำให้ผู้ติเอดส์ต้องเสียกำลังใจ อาจเป็นสาเหตุทำให้คิดร้ายตนเองได้

15. ถ้าต้องการมีเพศสัมพันธ์ควรทำอย่างไร ?

      ควรหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์กับผู้อื่น แต่ถ้าจำเป็นจริง ๆ ควรใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง และควรงดการร่วมเพศทางปากทางทวารหนักโดยเด็ดขาด ในการจูบกัน อย่าให้น้ำลายเข้าไปในปากของผู้อื่น ทางที่ดีหากไม่แน่ใจ ควรสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง