1. ก่อนตรวจเลือดต้องเตรียมตัวอย่างไร ?

    ก่อนที่จะไปตรวจเลือดควรทำจิตใจหรือเตรียมตัวเตรียมใจให้ดีพอสมควรก่อน ว่าถ้าผลเลือดออกมาเป็นอย่างไรจะพบ รับสภาพกับผลกระทบทางจิตใจและสังคมนั้น ๆ ได้หรือไม่ และมีการวางแผนรับมือกับผลกระทบเหล่านั้นอย่างไร จะวางแผนการในอนาคตของตนอย่างไรเช่นการคงความสัมพันธ์กับคนรัก การเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ การมีบุตร การศึกษา การประกอบอาชีพ ถ้ายังไม่สามารถทำใจหรือยังไม่สามารถตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้ ก็ควรรอให้พร้อมเสีย ก่อนจึงค่อยตัดสินใจไปตรวจเลือด จะดีกว่าไปตรวจเลือดโดยไม่มีการวางแผนล่วงหน้า

 2. การตรวจเลือดมีขั้นตอนอย่างไร ?

      ท่านจะไปรับการตรวจเลือดที่ไหนก็ตามท่านจะได้รับการตรวจขึ้นต้นเรียกว่า screening test ก่อนเป็นการตรวจหา antibody ต่อเชื้อ AIDS ทำได้รวดเร็ว 24-48 ชม. ราคาถูก สะดวก มีความไวสูง และให้ผลน่าเชื่อถือได้มากกว่า 99.5 % ถ้าผลเลือดเป็นลบก็ตอบได้เลย แต่ถ้าเป็นบวกก็จะต้องรอทำการตรวจยืนยันผล (Confirmatory) โดยวิธี western blot ใช้เวลา นานประมาณ 3-4 สัปดาห์ จึงจะตอบผลได้ การตรวจก็ยุ่งยากกว่า และราคาแพง ถ้าได้ผลยืนยันว่าเป็นบวกแล้ว จึงจะตอบผลว่าบวกจริง

 3. ก่อนแต่งงานควรตรวจเลือดหรือไม่ ?

     สำหรับหนุ่มสาวยุคปัจจุบันที่คบหาสมาคมกับเพศตรงข้ามเพื่อเลือกคู่ครอง และคิดจะแต่งงานด้วยกันควรจะไปตรวจเลือดก่อนมีเพศสัมพันธ์กันเพราะในยุคที่มีการแพร่ระบาดของโรคเอดส ์การตรวจเลือดก่อนแต่งหรือก่อนการมีเพศสัมพันธุ์ เป็นเรื่องที่ควรให้ความสำคัญยิ่งซึ่งก็มีตัวอย่างให้ได้ศึกษาลองคลิก เข้าไปดูบทสัมภาษณ์ชีวิตผู้ติดเอดส์ เรื่อง " บทเรียนที่ควรจำ "

[ Home ] [ บทนำ ] [ ยาต้านเอดส์]ถาม-ตอบ ปัญหาเอดส์ ]  3 ขั้นตอนยับยั้งเอดส์ ] [ สารบัญ ] [ สั่งซื้อสมุนไพร ]