1. เชื้อเอดส์ติดต่อได้กี่ทาง                                                  

     เชื้อเอดส์ติดต่อกันได้ 3 ทางคือ                                                        

    1. จากการมีเพศสัมพันธุ์                                    

    2. จากเลือดสู่เลือด

    3. จากหญิงมีครรภ์สู่บุตร

2. ปริมาณของไวรัสจะอยู่ส่วนไหนของร่างกายมากที่สุด ?

           ไวรัสเอดส์จะมีมากที่สุดในเลือด น้ำเหลือง และเนื้อเยื่อต่าง ๆ รองลงมาในน้ำอสุจิ น้ำจากช่องคลอด   ส่วนน้ำนม น้ำตา น้ำลาย และเสมหะต่าง ๆ จะมีปริมาณไวรัสพอตรวจพบได้ไม่มากนัก จนทำให้มีโอกาสติดต่อได้ยาก ส่วนในเหงื่อ น้ำปัสสาวะ และอุจจาระนั้นเกือบไม่พบไวรัสอยู่เลยจึงไม่มีโอกาสติดต่อได้

3. การติดต่อทางใดเป็นสาเหตุของการแพร่เชื้อมากที่สุด ?

      ติดต่อทางเพศสัมพันธุ์

 4. น้ำลายติดต่อได้หรือไม ่?

      ทางทฤษฎีในน้ำลายมีเชื้ออยู่ แต่น้อยมากโอกาสที่สัมผัสกับน้ำลายจำนวนเล็กน้อย จึงมีโอกาสยากมากๆ เพื่อความไม่ ประมาทถ้ามีบาดแผลก็ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับน้ำลายโดยตรง

5. ยุงเป็นตัวแพร่เชื้อเอดส์ได้หรือไม่ ?

      ยุงไม่สามารถนำเชื้อโรคเอดส์เพราะเหตุผลดังนี้

    1. เชื้อเอดส์ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ในตัวยุงได้ เมื่อยุงดูดเลือดเข้าไปเชื้อจะตายในกระเพาะยุง ก่อนที่ยุงตัวนั้นจะไปกัดคนอื่นต่อไป

    2. มีการศึกษาในอาฟาริกาซึ่งมีโรคเอดส์ชุกชุม โดยการตรวจเลือดหาเชื้อเอดส์ในคนไข้ที่เคยป่วยเป็นไข้เลือดออก  จำนวนมากพบว่าไม่มีคนไข้ป่วยเป็นไข้เลือดออกรายใดเลย ที่ติดเชื้อเอดส์


 

[ Home ] [ บทนำ ] [ ยาต้านเอดส์]ถาม-ตอบ ปัญหาเอดส์ ]  3 ขั้นตอนยับยั้งเอดส์ ] [ สารบัญ ] [ สั่งซื้อสมุนไพร ]