1. โรคเอดส์คือโรคอะไร ?

       โรคเอดส์คือกลุ่มอาการของโรคหลายชนิดที่เกิดขึ้น ภายหลังจากร่างกายได้รับเชื้อไวรัส HIV โดยเชื้อไวรัส HIV จะ ทำลายระบบภูมิคุ้มกันโรคของคนที่ได้รับเชื้อ HIV ให้เสื่อมลงไปจนถึงจุดวิกฤติไม่สามารถป้องกันโรคต่าง ๆ ได้เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคซ้ำซ้อนมากมาย เรียกว่า โรคเอดส์

2. เชื้อเอดส์เข้าไปทำลายระบบภูมิคุ้มกันอย่างไร ?   

  1. เชื้อไวรัส HIV เมื่อเข้าสู่ร่างกายคนเราจะไปเกาะที่ผิวเปลือกนอกของเซลเม็ดเลือดขาว ที่เรียกว่า  T-lymphocytes (CD4)

  2. หลังจากนั้นเชื้อจะแทรกตัวอยู่ในเม็ดเลือดขาว และจะใช้เอ็นไซม์พิเศษของมัน (reverse transcriptase) เปลี่ยนแปลงยีน ของมันให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของยีนในเม็ดเลือดขาวของคน (การแปลงกาย)

  3. จากนั้นมันจะกระตุ้นให้เซลล์เม็ดเลือดขาวที่มันแฝงอยู่ แบ่งตัวเพิ่มจำนวนมากขึ้น (ขยายพันธุ์)

  4. ต่อมาจำนวนไวรัสเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ มากจนทำให้เม็ดเลือดขาวที่มันอาศัยอยู่นั้นแตกถูก ทำลายไป และ ไวรัสจะหลุดออกมา

  5. จากนั้นจำนวนไวรัสที่หลุดออกมาก็จะไปโจมตี เซลล์เม็ดเลือดขาวอื่น ๆ อีกต่อไปโดยใช้ขบวนการเดียวกัน จนเม็ดเลือดในร่างกายของคนเราถูกทำลายลดลงเหลือน้อยจนถึงจุดวิกฤติไม่สามารถ ป้องกันร่างกาย ได ้ ทำให้ติดเชื้อโรคง่ายเกิดโรคซ้ำซ้อนและ กลายเป็นเอดส์ในที่สุด

3. เชื้อไวรัส HIV แตกต่างจากไวรัสอื่น ๆ อย่างไรบ้าง ?

  1. เชื้อไวรัส HIV สามารถทำลายระบบภูมิต้านทานของมนุษย์โดยตรงในขณะที่ไวรัสอื่น ไม่สามารถทำลายได้

  2. มันสามารถหลบเลี่ยงจากการถูกทำลายจากภูมิคุ้มกันร่างกายได้

  3. มันสามารถเปลี่ยนแปลงผนังเปลือกนอกที่หุ้มตัวของมันเพื่อต่อต้านการถูกทำลาย (โดยกลายพันธุ์) ได้เร็วกว่า ไวรัสอื่น 100-1000 เท่า

  4. มันสามารถนำยีน RNA ของมันเข้าไปแฝงเปลี่ยนยีนของมันให้เป็นยีนของเม็ดเลือดขาวในตัวคนเราได้ (การแปลงกาย)

[ Home ] [ บทนำ ] [ ยาต้านเอดส์]ถาม-ตอบ ปัญหาเอดส์ ]  3 ขั้นตอนยับยั้งเอดส์ ] [ สารบัญ ] [ สั่งซื้อสมุนไพร ]