นับถอยหลังไปปี ค.ศ.1981 หลังจากได้มีการค้นพบโรคเอดส์ครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยต่างพยายามค้นหาหนทางเพื่อหยุดยั้งเชื้อไวรัส HIV ซึ่งเป็นตัวการของโรคเอดส์ ที่กำลังแพร่ระบาดไปทั่วทุกมุมโลกอยู่ในขณะนี้  ปัจจุบันยังไม่มีตัวยาชนิดใด ที่สามารถรักษาโรคเอดส์ให้หายขาดได้ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะหมดหนทางการรักษาเมื่อนักวิทยาศาสตร์สามารถถอดระหัสกลไกวงจรชีวิตของเชื้อไวรัส HIV ในเซลล์เม็ดเลือดขาวมี 3 ขั้นตอนดังนี้

 

 
  ขั้นตอนที่ 1. ยับยั้งเอ็นไซม์ ( RT ) reverse Transcriptase  
 

ขั้นตอนที่ 2. ยับยั้งเอ็นไซม์  integrase

 
 

ขั้นตอนที่ 3. ยับยั้งเอ็นไซม์  protease

 
 
 

โดยพบว่าหากสามารถยับยั้งวงจรชีวิตของเชื้อไวรัส HIV ในขั้นตอนนี้ได้สำเร็จ

 
 

ไวรัสจะไม่สามารถขยายตัวเพิ่มจำนวนได้ ซึ่งเป็นความหวังของผู้ติดเอดส์ทั่วโลก 

 
 
 

ปัจจุบันได้มีการค้นพบตัวยาที่ใช้ยับยั้งเชื้อ HIV ใน 3 ขั้นตอนดังกล่าวนี้บ้างแล้ว

 
 

ซึ่งเป็นตัวยาที่ได้จากการสังเคราะห์จากสารเคมี หากต้องการทราบรายละเอียดให้คิกไปที่ ยาต้านเอดส์

 
   
 
 

นอกจากนี้ยังมีรายงานการทดลองในห้องปฏิบัติการพบว่ามีสารสกัดจากสมุนไพรหลายชนิด

 
 

 ที่สามารถยับยั้งไวรัส  เชื้อ HIV ใน 3 ขั้นตอนได้เช่นกัน คือ

 
 
  1 . สมุนไพรลูกใต้ใบ, มะรขี้นก ยับยั้งเชื้อ HIV –RT ในขั้นตอนที่ 1  
 

2.  สมุนไพรขมิ้นชัน,มะระขี้นก และเห็ดหลินจือยับยั้งเชื้อ HIV -integrase และ  protease ในขั้นตอนที่ 2 และ 3

 
 

3.  สมุนไพรฟ้าทะลายโจร ก็สามารถยับยั้งเชื้อ HIV ได้เช่นกัน

 
 
 

          หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมของสมุนไพรดังกล่าวให้คลิกไปที่   สมุนไพรยับยั้งเอดส์ อย่างไรก็ตามถึงแม้ตัวยาดังกล่าวจะสามารถหยุดยั้งการแบ่งตัวของเชื้อไวรัสได้ โดยนักวิจัย เชื่อว่าแม้ไวรัสจะหยุดการแบ่งตัวจากการใช้ยาเพื่อยับยั้งใน 3 ขั้นตอนดังกล่าว จนบางรายไม่สามารถตรวจพบเชื้อไวรัสในกระแสเลือดได้ แต่เชื้อไวรัสยังคงจะไปกบดานเงียบอยู่ในเซลล์ต่อไป ดังนั้นการค้นหาตัวยาใหม่ๆ เพื่อช่วยผู้ติดเอดส์ยังคงดำเนินต่อไป เชื่อว่าอีกไม่นานเกินรออาจมีการค้นพบตัวยาที่สามารถรักษาโรคเอดส์ให้หายขาดก็เป็นไป

 
 

[ Home ] [ บทนำ ] [ ยาต้านเอดส์]ถาม-ตอบ ปัญหาเอดส์ ]  3 ขั้นตอนยับยั้งเอดส์ ] [ สารบัญ ] [ สั่งซื้อสมุนไพร ]