สูตร 6 เป็นสูตรประหยัดตัวยาเหมือนสูตร 5 ที่ประกอบด้วยยา 2 ตัว เป็นยาสกัดทุกตัว

เป็นสูตรใช้ร่วมกับยาต้านไวรัส

 

บรรจุแคปซูลละ 510 mg 

 

 ยาเห็ดหลินจือสกัด

ชนิดแคปซูล

 

ช้ 1 ขวดๆละ  90  แคปซูล

 

 รับประทาน 1 เดือน

 

   ครั้งละ 1 เม็ด 3 เวลา เช้า เย็น ก่อนอาหาร

 

 

1ขวดราคา

 
 

2,500 บาท

 

 
 
 

ส่วนลด

 
 

20%

 
 
 
 

คงเหลือ

 
 

2,000 บาท

 
 
 
 

บรรจุแคปซูลละ 400 mg

 

ยามะระขี้นก

 

เป็นยามะระขี้นกสกัด

 

ใช้  120 แคปซูล

 

  รับประทาน 1 เดือน

 

   ครั้งละ 2 เม็ด 2 เวลา เช้า เย็น ก่อนอาหาร

 

 

1ขวดราคา

 
 

600 บาท

 
 
 
 

 

 
 
 

20%

 
 
 
 

 

 
 
 

 480 บาท

 
 
 
 
 
                   รวมเป็นเงิน 3,100 บาท ลด 20% คงเหลือเป็นเงินเดือนละ =  2,480 บาท
 

                                                                                                              โทรศัพท์ติดต่อ 081-928-1050