สูตร 5 เป็นตัวยาที่ประกอบด้วยยา 2 ตัว เป็นยาสกัดทุกตัว

เป็นสูตรใช้ร่วมกับยาต้านไวรัส

 

บรรจุแคปซูลละ 510 mg 

 

 ยาเห็ดหลินจือสกัด

ชนิดแคปซูล

 

ช้ 2 ขวดๆละ  90  แคปซูล

 

 รับประทาน 1 เดือน

 

   ครั้งละ 3 เม็ด 2 เวลา เช้า เย็น ก่อนอาหาร

 

 

2ขวดราคา

 
 

5,000 บาท

 

 
 
 

ส่วนลด

 
 

20%

 
 
 
 

คงเหลือ

 
 

4,000 บาท

 
 
 
 

บรรจุแคปซูลละ 400 mg

 

ยามะระขี้นก

 

เป็นยามะระขี้นกสกัด

 

ใช้  120 แคปซูล

 

  รับประทาน 1 เดือน

 

   ครั้งละ 2 เม็ด 2 เวลา เช้า เย็น ก่อนอาหาร

 

 

1ขวดราคา

 
 

600 บาท

 
 
 
 

 

 
 
 

20%

 
 
 
 

 

 
 
 

 480 บาท

 
 
 
 
 
                   รวมเป็นเงิน5,600 บาท ลด 20% คงเหลือเป็นเงินเดือนละ =  4,480 บาท
 

                                                                                                              โทรศัพท์ติดต่อ 081-928-1050