สูตร 2 เป็นตัวยาที่ประกอบด้วยยา 4 ตัว เป็นยาสกัดทุกตัว

สำหรับคนที่ยังไม่กินยาต้านไวรัส

 

บรรจุแคปซูลละ 510 mg

 

ยาเห็ดหลินจือสกัด

 

 

บรรจุ 180 แคปซูล

 

 รับประทาน 1 เดือน

 

   ครั้งละ 3 เม็ด 2 เวลา เช้า เย็น ก่อนอาหาร

 

 

ราคาขวดละ

 
 

2,000 บาท

 

 
 
 

ส่วนลด

 
 

20%

 
 
 
 

คงเหลือ

 
 

1,600 บาท

 
 
 
 

บรรจุแคปซูลละ 670 mg

 

ยาอาร์ที

 

เป็นยาลูกไต้ใบผสมฟ้าทะลายโจรสกัด

 

บรรจุ 180 แคปซูล

 

  รับประทาน 1 เดือน

 

   ครั้งละ 3 เม็ด 2 เวลา เช้า เย็น ก่อนอาหาร

 

 

 
 
 

900 บาท

 
 
 
 

 

 
 
 

20%

 
 
 
 

 

 
 
 

720 บาท

 
 
 
 
 

บรรจุแคปซูลละ 670 mg

 

ยาไพรเกรส

 

เป็นยาขมิ้นชันผสมขิงสกัด

 

บรรจุ 180 แคปซูล

 

  รับประทาน 1 เดือน

 

ครั้งละ 3 เม็ด 2 เวลา เช้า เย็น หลังอาหาร

 

 

 

 

 

900 บาท

 

 

 

 

 

 

 

20%

 

 

 

 

 
 
 

720 บาท

 
 
 
 

บรรจุแคปซูลละ 400 mg

 

ยามะระขี้นก

 

เป็นยามะระขี้นกสกัด

 

บรรจุ 120 แคปซูล

 

 รับประทาน 1 เดือน

 

ครั้งละ 2 เม็ด 2 เวลา เช้า เย็น หลังอาหาร

 

 

 
 
 

600 บาท

 

 
 

 

 
 
 

20%

 
 
 

 

 
 
 

480 บาท

 
 
 
 
                   รวมเป็นเงิน 4,400 บาท ลด 20% คงเหลือเป็นเงินเดือนละ =  3,520 บาท
 

                                                                                                 โทรศัพท์ติดต่อ 081-928-1050